NAJLEPSZY DOWÓD DOŚWIADCZENIA

Program certyfikacji

Przeprowadzamy skrupulatne oceny najlepszych firm Prop Tradingowych przyznając certyfikaty tym, które spełniają najwyższe standardy.

4 KROKI DO CERTYFIKACJI

Proces certyfikacji

KROK 0 1
Aplikacja


Proces certyfikacji rozpoczyna się od aplikacji, ale nie jest to jedyna metoda identyfikacji firm. Nasz zespół nie ogranicza się do oceny propów składających wnioski, ale również aktywnie poszukuje i ocenia najlepsze firmy Prop Tradingowe w ramach procesu badawczego. Priorytet stanowi dla nas wybranie firm, które oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa i potencjału dla traderów, bazując na obiektywnych kryteriach. Nie każda firma kwalifikuje się do naszej certyfikacji – bierzemy pod uwagę wyłącznie te, które spełniają nasze rygorystyczne standardy.

KROK 0 2
Samodzielna ocena przed audytem (PASA)

Drugi etap obejmuje proces kontroli przeprowadzany przed formalnym audytem – to faza szczególnie istotna dla najlepszych firm prop. W kontekście firm Prop Tradingowych istotne jest, aby procedury i zasady były ściśle zgodne z obowiązującymi przepisami. Audytorzy mogą badać różne aspekty, w tym analizę sprawozdań finansowych firmy, zgodność z przepisami, zasady transakcji i kontrole wiarygodności dostawców płynności w celu ochrony przed potencjalną manipulacją.

KROK 0 3
Audyt i ocena firmy


Na tym etapie oceniamy ogólny profil operacyjny firmy, analizując poszczególne produkty i operacje. Wszystkie najlepsze firmy Prop Tradingowe z potencjałem do certyfikacji są poddawane testom przez rzeczywistych użytkowników działających jako tajemniczy klienci. Cenimy przejrzystość – nasz profil analizy jest otwarty i składa się z setek kluczowych punktów. Pełna lista zweryfikowanych subpunktów znajduje się poniżej.

rozwijana lista
KROK 0 4
Certyfikacja

Po zakończeniu audytu decydujem o przyznaniu certyfikacji wybranym firmom. Nasze kryteria są jednolite dla wszystkich firm. Poddanie się audytowi nie gwarantuje jednak automatycznej certyfikacji – to kompleksowa ocena wszystkich istotnych aspektów ostatecznie determinuje naszą decyzję o certyfikacji.


MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?


Zawsze jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.


Nie wahaj skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania informacji na temat propów, trendów w branży lub partnerstwa.

Można skontaktować się z nami pod następującymi adresami e-mail: